GULÁŠPARTIA...
... obľúbený spôsob stretávania sa
kolektívov pri vlastnoručne pripravenom jedle, dobrom pivku, víne čí pálenke
a v družnej zábave.

Areál nášho hostinca je na organizovanie takýchto akcií ideálny. Ani prípadné zlé počasie Vašu zábavu nepreruši - stačí sa presunúť od ohniska pár metrov
pod strechu hostinca...