Aby ste na guláš nemuseli prichádzať
ako kočovníci v plnej zbroji, zabezpečíme
pre Vás takmer všetko potrebné -
dostatok dreva, sekeru, kotlík, varechu
a aj ostatný riad...

... A TO VŠETKO ÚPLNE ZADARMO !!!

Guláš na obrázku vľavo a dobrá nálada je na Vás...